To čomu rozumieme je spracovanie dreva. Tomuto biznisu sa venujeme už dlhú dobu, počas ktorej sme sa vykreovali v spoločnosť kvalitatívne úspešnú na európskom trhu.Tak ako sa mení svet zo dňa na deň takisto sme aj my vedeli počas našej existencie reagovať na požiadavky trhu a spotrebiteľov. Naša viera v kvalitné dielenské spracovanie a následné investície do techonológií sa vyplatili a naša spoločnosť kvalitatívne nadobudla európsky charakter.Naša firma sa zaoberá spracovaním dreva. 

Naši zamestnanci majú 30-ročnú tradíciu a skúsenosti s výrobou drevárskych polotovarov a parkiet. V začiatkoch bolo hlavným profilom firmy spracovanie dreva
a zabezpečovanie dodávok dreveného materiálu pre rôzne účely.


o dlhoročných skúsenostiach so spracovaním dreva sme vytvorili program výroby drevených parkiet. Vytvorili sme si náš charakteristický štýl založený na kvalitnom spracovaní a výbere európskych aj exotických drevín.