Prečo by ste si mali vybrať podlahy z PARKETT DESIGNER?

V súčasnosti exportujeme približne 90% produkcie našej firmy do západných európ- skych krajín (Švajčiarsko, SRN, Rakúsko). Naša hlavná stratégia je špeciálne sortimenty združiť k jednému výrobcovi.
Vzhľadom na to, že sa naša spoločnosť dokázala úspešne etablovať v podmienkach európskeho trhu, rozhodli sme sa vstúpiť na slovenský trh pod značkou europarkett. Cieľom tohto zámeru je priniesť na slovenský trh kvalitný európsky produkt so Slo- venským rukopisom, od najväčšieho výrobcu na Slovensku.Medzi najvýznamnejšie známky kvality spoločnosti patrí aj dodávka podláh pre spoločnosť Microsoft