PARKETT DESIGNER, s.r.o.

PREDSTAVUJEME:

FENIX http://www.fenix.sk/sk

                      SADA PRE KOMFORTNÉ VYKUROVANIE LAMINÁTOVEJ,

                      ALEBO TROJVRSTVOVEJ DREVENEJ PLÁVAJÚCEJ PODLAHY 

                                                                  

Fenix Slovensko s.r.o. (1993) – výrobná a obchodná spoločnosť zastupujúca Fenix na Slovensku,

zaisťuje predaj výrobkov a podieľa sa na výrobe

- vykurovacích rohoží Ecofloor

​- ECOFILM SET (vykurovacia elektrická fólia, český výrobok so zárukou 10 rokov)

Na podlahové vykurovanie sú vhodné olejované povrchy, ktoré neuzatvárajú drevo – podlaha môže dýchať – a tým sa ďaleko lepšie dokáže vyrovnať s rozdielnymi teplotami. Drevenú 3-vstvovú podlahu EUROPARKETT Slovakia nie je nutné na podlahové vykurovanie celoplošne prilepiť. Odporúčame však použiť špeciálnu fóliu na podlahové vykurovanie. Pri celoplošnom lepení je dôležité použitie vhodné elastické lepidlo a dodržanie dilatačných medzier po obvode stien.

Je potrebné počítať s vyzretím podkladu pred pokládkou: 21 dní pri cementovom podklade a 7 dní u anhydritu. Behom tejto doby sa musí dodržať vykurovací režim, aby sa z podkladového betónu dostala všetka zvyšková vlhkosť. Vykurovací režim je potrebné sledovať a dbať na jeho 100% dodržanie. Ak by sme položili drevenú, alebo kompozitnú podlahu na mokrý podklad, pri prvom kúrení by vlhkosť začala z podkladu ustupovať do konštrukcie podlahoviny, dochádzalo by k deformáciám a zvlneniu podlahy. V najhoršom prípade by sa podlaha „odtrhla“ od pokladu prípadne by mohlo dôjsť k uvoľneniu jednotlivých lamiel. Koeficient tepelného odporu u 3-vrstvej drevenej podlahy EUROPARKETT Slovakia je do 0,125 K/W/m2.

​.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

JAVORINA http://www.javorina.sk/ 

ukážky masívneho dubového nábytku v predajni Parkett Designer

So svojou takmer 60 - ročnou tradíciou a stovkou kvalifikovaných pracovníkov patrí Javorina k najvýznamnejším výrobcom masívneho dubového nábytku v strednej Európe.

Dubové drevo zo slovenských lesov sa tu klasickými stolárskymi postupmi pretvára na kvalitný moderný nábytok vyvážaný do mnohých krajín Európy (Holandsko, Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, Dánsko, Taliansko a ČR).

Počas celého technologického procesu výroby - od vlastného sušenia s prísnou kontrolou vlhkosti dreva, cez všetky ďalšie operácie spracovania až po povrchovú úpravu je kladený dôraz na zachovanie prírodného charakteru a vysokej kvality výrobkov.